instagram facebook 日本語 | English

Artist

Kiyoshi Hara

Kiyoshi Hara

Profile

1962 Born in Tokyo
1988 Studied under Toru Matsuzaki
2015 Move to Oita, Kyushu

Exhibitions

Kiyoshi Hara

2016.6.22(Wed) - 2016.6.28(Tue)