instagram facebook 日本語 | English

e-Shop

Red lacquer small flat bowl

Red lacquer small flat bowl

Rokubei Kiyomizu VII, kyubei kiyomizu

  • Price: 6000yen
  • Size: h 4 x w 11.5 cm

Designed by Kyubei Kiyomizu, produced by Kinsai Wada.