instagram facebook 日本語 | English

e-Shop

White Bowl

White Bowl

Shitara Takayoshi

  • Price: 27000yen
  • Size: 20㎝x7.3㎝