instagram facebook 日本語 | English

Exhibition

ART FAIR TOKYO 2018

2018.3.9(Fri) - 2018.3.11(Sun)

ART FAIR TOKYO 2018

Artist
Eiji Uematsu ,Hirosuke Yabe, Kineta Kunimastu
Kinuko Naito, Eikyu, Toshinobu Onosato,
Takeo Ymaguchi, Tomoharu Murakami
Toshimitsu Imai, Yayoi Kusama, Shoji Kamoda

ART FAIR TOKYO 2018
Tokyo International Forum, Hall E
Booth No. N-83
https://artfairtokyo.com/2018

t.gellery will participate Art Fair Tokyo 2018.

March 9(Fri),11:00~20:00
10(Sat),11:00~20:00
11(San),11:00~17:00